Tháng Chín 23, 2023

Ở đây chúng tôi trình bày kết quả của Tập 70 của Wrestling Open của công ty, diễn ra vào ngày 4 tháng 5 tại White Eagle ở ​​Worcester, Massachusetts. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên IWTV.

 • Đấu vật mở kết quả: tập 69

Zack Sabre Jr., Lio Rush, masha slamovich, Bánh xe Yuta, Joey Janela, họa mi liễu hoặc B3CCA là một số cái tên đã hoặc đang hoạt động trên võ đài Wrestling Open trong những năm gần đây.

Kết quả mở đấu vật

đấu vật mở
 1. Bobby Orlando đánh bại Ryan Mooney
 2. Tiara James đánh bại Zayda Steel
 3. RJ Rude đánh bại Flip Gordon
 4. Gal Barkay đánh bại Travis Jacobs
 5. Antonio Cristiano Zambrano đánh bại Landon Hale
 6. Tình yêu Doug đánh bại Brad Baylor
 7. Rex Lawless đánh bại Mortar
 8. Pedro Dones đánh bại Kylon King
 9. Ryan Clancy đánh bại Aaron Rourke
 10. Brad Hollister đánh bại Marcus Mathers

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *