Tháng Chín 23, 2023

Ở đây chúng tôi trình bày kết quả của Tập 71 của Wrestling Open của công ty, diễn ra vào ngày 11 tháng 5 tại White Eagle ở ​​Worcester, Massachusetts. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên IWTV.

  • Kết quả Đấu vật mở rộng tập 70

Zack Sabre Jr., Lio Rush, masha slamovich, Bánh xe Yuta, Joey Janela, họa mi liễu hoặc B3CCA là một số cái tên đã hoặc đang hoạt động trên võ đài Wrestling Open trong những năm gần đây.

Kết quả mở đấu vật

đấu vật mở
  1. Rebecca Scott đánh bại Notorious Mimi
  2. Joe Ocasio đánh bại Johnny Rivera
  3. Gabriel Skye đánh bại TJ Crawford
  4. Dan Barry và Shannon LeVangie đánh bại Andy Brown và B3CCA
  5. Megan Bayne đánh bại Christina Marie
  6. Brian Milonas đánh bại RJ Rude
  7. Tyree Taylor đánh bại CPA
  8. Pedro Dones và Ray Jaz đánh bại Miracle Generation (Dustin Waller và Kylon King)
  9. Trận đấu không bị truất quyền thi đấu: Brad Hollister đánh bại Ryan Clancy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *