Tháng Chín 26, 2023

Tập WWE NXT tuần này có một số trận đấu và phân đoạn, trong đó nổi bật là cuộc chiến giữa Creed Brothers chống lại The Dyad.

  • WWE NXT ngày 4 tháng 7 năm 2023 | Kết quả trực tiếp | Creed Brothers so với The Dyad

Các trận đánh được trình bày là:

  1. Blair Davenport đánh bại Roxanne Perez (** 1/2)
  2. Mustafa Ali đánh bại Tyler Bate (*** 1/2)
  3. Kelani Jordan đánh bại Tatum Paxley (**)
  4. NỀN TẢNG NXT: Eddie Thorpe đánh bại Damon Kemp (*** 1/2)
  5. Lyra Valkyria đánh bại Jacy Jayne (** 1/2)
  6. Dyad đánh bại The Creed Brothers (*** 1/2)

WWE NXT được xếp hạng 2 vào tối thứ Ba

Mustafa Ali so với Tyler Bate trên WWE NXT ngày 4 tháng 7 năm 2023

Chương trình có trung bình 508 nghìn người xem. Con số này thấp hơn 18,32% so với 622.000 người xem vào tuần trước.

Trong nhóm nhân khẩu học chính 18-49, nó được xếp hạng 0,13thấp hơn 23,52% so với tổng số 0,17 của tuần trước.

WWE NXT được xếp hạng thứ 2 trong top 150 chương trình cáp ban đầu. Đồng quan điểm với vị trí thứ 2 từ tuần trước, nó được xếp hạng thứ 46 về lượng người xem, với xếp hạng 0,23 trong nhóm nhân khẩu học chính 18-49.

CUỘC CHIẾN TIẾP TỤC…
Đăng ký để nhận bản tóm tắt hàng ngày về những tin tức mới nhất.
biểu tượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *